Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Michal Hricovíni PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov
New glucoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ