Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Xenia Daniela Poslon

doktorandka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
sociálna psychológia, medziskupinové vzťahy, predsudky a stereotypy, sociálna kognícia, politická psychológia, kognitívna veda
ORCID:
Číslo ORCID