Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Katarína Badžgoňová - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. České literárne krajiny 19. storočia. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2018, roč. 5, č. 3, s. 51. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století / Martin Tomášek. - Praha : Dokořán, 2016. Typ: EDI
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Mongin, Olivier: Urbánní situace. Město v čase globalizace. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 2, s. 153-156. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Urbánní situace. Město v čase globalizace / Olivier Mongin. - Praha : Karolinum, 2017. Typ: EDI
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Slasti a strasti slovanského podnikateľa. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hymna demokratickej mládeže / Žadan, Serhi. - Bratislava : OZ BRAK, 2018. Typ: EDI
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Strasti a slasti slovenského podnikateľa. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 2, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hymna demokratickej mládeže / Serhij Žadan. - Bratislava : OZ Brak, 2018. Typ: EDI
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Pamäť literárnej vedy: Vladimír Petrík. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 3, s. 245-246. ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 – 1948. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 1, s. 65-66. ISSN 0037-6973. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus