Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Katarína Badžgoňová

Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený