Information Page of SAS Employee

Ing. Alexandra Zahradníková DrSc. - projects

International projects

RyRinHeart - RyRinHeart - Discovery of Ryanodine Receptor Inhibitors for Heart Diseases
RyRinHeart - Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Ing. Zahradníková Alexandra DrSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022


National projects

* Dominant mutations in Wolfram syndrome: different mechanism to the recessive ones?
Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Cagalinec Michal PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Regulation of Pericellular Proteolysis: From Molecular Mechanisms To Novel Immune Cell Subsets and Therapeutic Tools
Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom
Program: APVV
Project leader: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

Projects total: 3

Note:
* cosolver