Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Alexandra Zahradníková DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

RyRinHeart - RyRinHeart - Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia
RyRinHeart - Discovery of Ryanodine Receptor Inhibitors for Heart Diseases
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022


Národné projekty

* Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami
Dominant mutations in Wolfram syndrome: different mechanism to the recessive ones?
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom
Regulation of Pericellular Proteolysis: From Molecular Mechanisms To Novel Immune Cell Subsets and Therapeutic Tools
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ