Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. MUDr. Michal Mego DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* TestCure - Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie
Turning cisplatin-resistant testiular germ cell tumors into a curable disease
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chovanec Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ