Informačná stránka zamestnanca SAV

Jon Stewart, PhD., Dr. habil. phil. et theol. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • STEWART, Jon. The Emergence of Subjectivity in the Ancient and Medieval World : an interpretation of western civilization. First Edition. New York : Oxford University Press, 2020. xiv + 399 pp. ISBN 978-0-19-885435-7(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: AAA
  • STEWART, Jon. The Crisis of the Danish Golden Age as the Problem of Nihilism. In The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. - Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020, pp. 123-168. ISBN 978-87-635-4670-6.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia. APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ABA
  • STEWART, Jon. Hegel's Philosophy of Religion as a Phenomenology. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 386-400. (2019: 0.199 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05261522filozofia.2020.75.5.4.pdf>(VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity). Typ: ADDB
  • The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. Edited by Jon Stewart and Nathaniel Kramer. Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020. xv+276 pp. Danish Golden Age Studies, vol. 12. ISBN 978-87-635-4670-6(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: FAI
  • STEWART, Jon - KRAMER, Nathaniel. Introduction. In The Crisis of the Danish Golden Age and Its Modern Resonance. - Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2020, pp. 1-7. ISBN 978-87-635-4670-6.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia. APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus