Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BAČÍK, Peter. Predikcia stability a štruktúrnych efektov tetraedrických substitúcií v mineráloch turmalínovej superskupiny pomocou topológie a topologických polí chemických väzieb. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 4-6. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
  • GREGÁŇOVÁ, Margaréta** - FRIDRICHOVÁ, Jana - BAČÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - RYBNIKOVA, Olena. Porovnanie tepelne upravených a neupravených zafírov z Austrálie so syntetickým zafírom. Spektroskopické šúdium. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 26. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
  • GREGÁŇOVÁ, Margaréta** - FRIDRICHOVÁ, Jana - BAČÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - RYBNIKOVA, Olena. Mineralogical Study of the Gem Quality Rubies from Various Deposits. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 37-38. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
  • BAČÍK, Peter - FRIDRICHOVÁ, Jana - RYBNIKOVA, Olena - MIGLIERINI, Marcel - MIKUŠ, Tomáš. Kryštalochemické účinky vysokotepelnej úpravy na Mg-dominantné turmalíny. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 54. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
  • ONDREJKA, Martin** - UHER, Pavel - FERENC, Štefan - MAJZLAN, Juraj - POLLOK, Kilian - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MOLNÁROVÁ, Alexandra - ŠKODA, Radek - KOPÁČIK, Richard - KURYLO, Sergiy - BAČÍK, Peter. Monazite-(Gd), a new Gd-dominant mineral of the monazite group from the Zimna Voda REE-U-Au quartz vein, Prakovce, Western Carpathians, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2023, vol. 87, no. 4, p. 568-574. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.79 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2023.37 (VEGA č. 1/0563/22 : Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí) Typ: ADCA
  • ONDREJKA, Martin** - UHER, Pavel - FERENC, Štefan - MILOVSKÁ, Stanislava - MIKUŠ, Tomáš - MOLNÁROVÁ, Alexandra - ŠKODA, Radek - KOPÁČIK, Richard - BAČÍK, Peter. Gadolinium-dominant monazite and xenotime: Selective hydrothermal enrichment of middle REE during low-temperature alteration of uraninite, brannerite, and fluorapatite (the Zimna Voda REE-U-Au quartz vein, Western Carpathians, Slovakia). In American Mineralogist, 2023, vol. 108, no. 4, p. 754-768. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 1.262 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-004X. Dostupné na: https://doi.org/10.2138/am-2022-8418 (VEGA č. 1/0563/22 : Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí) Typ: ADCA
  • ONDREJKA, Martin** - UHER, Pavel - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - ŠKODA, Radek - MOLNÁROVÁ, Alexandra - KOPÁČIK, Richard - BAČÍK, Peter. Rare earth geochemistry and the progressive development of lanthanide tetrad effect in monazites and xenotimes during hydrothermal evolution: A case study from the Prakovce-Zimná Voda REE-U-Au vein. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 22. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
  • RYBNIKOVA, Olena** - UHER, Pavel - PROF. NOVÁK, Milan - CHLÁDEK, Štěpán - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy - VACULOVIČ, T. Chrysoberyl and associated beryllium minerals resulting from metamorphic overprinting of the Marsikov-Schinderhubel III pegmatite, Czech Republic. In Mineralogical Magazine, 2023, vol. 87, no. 3, p. 369-381. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.79 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2023.22 Typ: ADCA
  • RYBNIKOVA, Olena** - UHER, Pavel - NOVÁK, Milan - CHLÁDEK, Štěpán - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy - VACULOVIČ, T. Chrysoberyl and associated beryllium minerals: comparison of the Maršíkov - Schinderhübel III pegmatite, Czech Republic and the Kuduberge pegmatite, Namibia. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 74-76. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
  • UHER, Pavel** - ONDREJKA, Martin - BAČÍK, Peter. Minerály monazitovej a zirkónovej superskupiny: princípy nomenklatúry a klasifikácie, štruktúrne a genetické vzťahy. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 107-110. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus