Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BAČÍK, Peter** - WILDNER, M. - CEMPÍREK, J. - ŠKODA, R. - CIBULA, P. - VACULOVIČ, T. The position of vanadium in the crystal structure of zoisite, a variety tanzanite. In Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 2023, band 169, p. 119. ISSN 1609-0144. (MinWien 2023) Typ: AFG
  • BROSKA, Igor** - UHER, Pavel - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy. Formation of the Malé Karpaty Paleozoic Crystalline Basement: a viewpoint of genetic mineralogy (Excursion guide MinWien 2023 conference). In Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 2023, band 169, p. 75-98. ISSN 1609-0144. (MinWien 2023. VEGA č. 02/0075/20 : Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier) Typ: AFC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus