Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Shepa, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - ĎAKOVÁ, Lenka - ALBOV, Dmitry V. - SHEPA, Ivan - SEDLÁK, Richard - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - MEDVECKÝ, Ľubomír - SZABÓ, Juraj - DUSZA, Ján. Reactive sintering of high-entropy boride composite reinforced with SiC. In Processing and properties of advanced ceramics and glasses : Proceedings. Stará Lesná, 25.-27.10.2023. - Košice, Slovakia : Institute of Materials Research, SAS, 2023, p. 47-52. ISBN 978-80-89782-16-1. (SK-UA-21-0074 : Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. Processing and properties of advanced ceramics and glasses : vedecký seminár) Typ: AFD
  • NEMESH, Kateryna - SHEPA, Ivan - MÚDRA, Erika - DUSZA, Ján. A comparison between commercial catalyst and electrospun TiO2-based nanofibers in terms of photocatalytic efficiency. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. - Košice : Technická univerzita, 2024, p. 153-158. ISBN 978-80-553-4034-0. (SEMOD-EL76/49-11-2023 : Ministerstvo obrany. Progresívne fotokatalytické materiály pre biologickú a chemickú dekontamináciu. VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. 09I03-03-V02-00013 : NextGenerationEU. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
  • SHEPA, Ivan - MÚDRA, Erika - TATARKO, Peter - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - KUCHÁROVÁ, Veronika - LISNICHUK, Maksym. Synthesis of titanium carbide nanofibers. In Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications VI. Messina, 14.-19.4.2024. - New York : Engineering Conferences International, 2024. (Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus