Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ivan Shepa PhD.

Medzinárodné projekty

* DuplexCER - Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábanie niklových superzliatin

High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd

Doba trvania: 1.6.2022 - 31.5.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.


Národné projekty

* NEOCAR - Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou

Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

* Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania

Development of ceramic nanofibers based on metals obtained from the waste recycling and prepared by needle less electrospinning.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Múdra Erika PhD.

* Com-Cer - Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ