Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michaela Ovadová - projektová činnosť

Národné projekty

* NANOSEG - Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ