Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michaela Ovadová - projektová činnosť

Národné projekty

* Mezoškálové javy a štruktúry v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru,
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
* NANOSEG - Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ