Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Kristína Blažeková

doktorandka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/54775683
Výskumné zameranie:
mediálna gramotnosť, kritické myslenie, hoaxy, konšpiračné teórie, dezinformácie, sociálne médiá