Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Gergő Bodnár

Medzinárodné projekty

* NanoMed - Nanopórovité a nanoštruktúrne materiály pre medicínske aplikácie

Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications

Doba trvania: 1.1.2017 - 30.6.2021
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.


Národné projekty

* Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle

Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ