Informačná stránka zamestnanca SAV

Falko Pippig PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* HvdWH - Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ