Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Eva Majková DrSc.

Národné projekty

CEMEA - Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV

Building a centre for advanced material application SAS

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majková Eva DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ