Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jaroslav Pavličko - projektová činnosť

Národné projekty

* MAXAP - Pamäťové a kauzálne štruktúry a procesy pri kvantovom spracovaní informácie
Memory and causal structures and applications in quantum information processing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ