Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jaroslav Pavličko - projektová činnosť

Národné projekty

* HOQIP - Kvantové spracovanie informácie štruktúrami vyššieho rádu
Higher order quantum information processing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedlák Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* OPTIQUTE - Optimalizačné metódy pre kvantové technológie
Optimisation methods for quantum technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ