Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Bilková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ČULÁKOVÁ, Katarína - BILKOVÁ, Kristína - KRIŽAN, František - DANIELOVÁ, Katarína - HENCELOVÁ, Petra. Shopping behavior of Slovak consumers during the COVID-19 pandemic. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 40. ISBN 978-80-244-6178-6. (XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
  • DANIELOVÁ, Katarína - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína. Kam pôjdeme flexiť? Mall junkies v bratislavských nákupných centrách. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 42. ISBN 978-80-244-6178-6. (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
  • HENCELOVÁ, Petra - KRIŽAN, František** - BILKOVÁ, Kristína - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Does visiting a community garden enhance social relations? Evidence from an East European city. In Norsk Geografisk Tidsskrift, 2021, vol. 75, p. 256 - 268. (2020: 1.805 - IF, Q4 - JCR, 0.376 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0029-1951. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00291951.2021.2006770 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADMA
  • HENCELOVÁ, Petra - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína. Farmers’ markets and community gardens in Slovakia: How do town authorities approach these phenomena? In European Spatial Research and Policy, 2021, vol. 28, no. 2, p. 251-261. (2020: 0.323 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1231-1952. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.2.14 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADMB
  • KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína. The transformation of Slovak retail. In KUNC, Josef et al. Thirty Years of Retail Transformation in V4 Countries. - Poland : De Gruyter, 2022, p. 53-74. ISBN 978-83-67405-05-8. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/9788367405065/003 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ABC
  • KRIŽAN, František - KUNC, Jozef - BILKOVÁ, Kristína** - NOVOTNÁ, Markéta. Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities. In Sustainability, 2022, vol. 14, art. no. 62, p. 1-19. (2021: 3.889 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14010062 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADCA
  • KRIŽAN, František - KUNC, Josef - NOVOTNÁ, Markéta - BILKOVÁ, Kristína. Details and differences in retail transformation in the V4 countries: Concluding comments. In KUNC, Josef et al. Thirty Years of Retail Transformation in V4 Countries. - Poland : De Gruyter, 2022, p. 175-178. ISBN 978-83-67405-05-8. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/9788367405065-007 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: GII
  • KUNC, Josef** - KRIŽAN, František - NOVOTNÁ, Markéta - BILKOVÁ, Kristína. Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives. In Sustainability, 2022, vol 14., no. 2, art. no. 709. (2021: 3.889 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14020709 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADCA
  • NAJDENÝ, Roman - KRIŽAN, František** - GURŇÁK, Daniel - BILKOVÁ, Kristína. Buy Domestic? Emerging Food Nationalism in Slovakia. In Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 2022, vol 113, no. 4, p. 382-396. (2021: 4.194 - IF, Q1 - JCR, 0.941 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0040-747X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/tesg.12517 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. VEGA 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus