Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Kristína Bilková, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BARLÍK, Peter - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína. Delimitácia nákupných zón pre nákupné centrá na základe dát mobilného operátora. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 105. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Typ: AFH
  • BILKOVÁ, Kristína - KRIŽAN, František - HORŇÁK, Marcel - BARLÍK, Peter - ZUBRICZKÝ, Gabriel. Food and non-food retail change in a post-communist country: a case study of the Gemer region in Slovakia. In Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2018, no. 39, p. 7-20. ISSN 1732-4254.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Typ: ADMB
  • KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KUNC, Josef - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ZEMAN, Milan - KITA, Pavol - BARLÍK, Peter. From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the schopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 3, p. 199-209. (1.435 - IF2017). ISSN 1210-8812.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie). Typ: ADCA
  • KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - BARLÍK, Peter - KITA, Pavol - KITA, Peter. Spatial distribution of consumer preferences: case study of shopping malls in Bratislava. In Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 2018, vol. 13, no. 1, p. 13-21. (2018 - SCOPUS). ISSN 2065-3913.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti). Typ: ADMB
  • KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - BARLÍK, Peter. Inequalities in regional education. Education deserts: identification and mapping in Slovak countryside. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 122. ISBN 978-80-223-4576-7.(17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Typ: AFL

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus