Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

člen Predsedníctva SAV pre 1. oddelenie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 02/ 57510 161