Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KOSTEREC, Miloš. On the Essence of Empty Properties. In Synthese, 2021, vol. 198, no. 1, pp. 491-507. (2020: 2.908 - IF, Q1 - JCR, 0.851 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0039-7857. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11229-018-02036-1 (VEGA č. 2/0049/16 : Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede) Typ: ADCA
    Citácie:
    [3.1] DUŽÍ, Marie - JESPERSEN, Bjørn - GLAVANIČOVÁ, Daniela. Impossible Individuals as Necessarily Empty Individual Concepts. In Logic in High Definition : trends in logical semantics. - Cham : Springer, 2021, pp. 177-202. ISBN 978-3-030-53486-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-53487-5
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus