Information Page of SAS Employee

MUDr. Martin Schön, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • TOMKOVÁ, Mária - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - ŠUTOVSKÝ, Stanislav - TURČÁNI, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Akútnym cvičením navodené zmeny sérového irisínu korelujú s kognitívnym metabolickým zdravím seniorov. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2019, vol. 22, suppl. 1, p. 52. (2018: 0.110 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-9326.(Diabetologické dny. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby). Type: AFG
  • UKROPEC, Jozef - TOMKOVÁ, Mária - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - NEMEC, Michal - ŠUTOVSKÝ, Stanislav - TURČÁNI, Peter - VALKOVIČ, P. - UKROPCOVÁ, Barbara. Circulating myokine irisin levels modulated by an acute bout of aerobic exercise are linked to cognitive functions and metabolism in the elderly. In 24th Annual congress of the European college of sport science : book of abstracts. - Praha : Karlova Univerzita, 2019, p. 495. ISBN 978-3-9818414-2-8.(APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. Annual congress of the European college of sport science). Type: AFG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus