Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ľubica Ditmarová PhD.

Národné projekty

ENVIROSPRUCE - Identifikácia environmentálnej zraniteľnosti a adaptívneho potenciálu populácií smreka (Picea abies Karst. L.) v podmienkach meniacej sa klímy

Identification of environmental vulnerability and adaptive potential of Norway spruce (Picea abies Karst. L.) populations under changing climate

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.

GROPECO - Rast a produkcia horských ekosystémov v podmienkach aridizácie klímy

Growth and production of mountain ecosystems under conditions of climate aridization

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ