Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Marek Vojtko, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KUČERA, Ján** - LOFAJ, František - NAGYOVÁ-KRCHOVÁ, Zuzana - ŠURÍN HUDÁKOVÁ, Natália - VOJTKO, Marek - BŘEZINA, Vítěslav. Stimulation of osteogenic activity of autologous teeth hard tissues as bone augmentation material. In Biology-Basel, 2024, vol. 13, art.no. 40. (2023: 3.6 - IF, Q1 - JCR, 0.815 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology13010040 Typ: ADCA
  • ORIŇAKOVÁ, Renáta - GOREJOVÁ, Radka** - ČÁKYOVÁ, Viktória - DŽUPON, Miroslav - KUPKOVÁ, Miriam - SOPČÁK, Tibor - ÖZALTIN, Kadir - MIČUŠÍK, Matej - PETRUŠ, Ondrej - OMASTOVÁ, Mária - VOJTKO, Marek - SÁHA, Petr. Biodegradable zinc-based materials with a polymer coating designed for biomedical applications. In Journal of Applied Polymer Science, 2024, vol. 141, iss. 2, art. no. e54773. (2023: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.557 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-8995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/app.54773 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus