Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Peter Kaňuch, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • DORKOVÁ, Martina - KRIŠTÍN, Anton - JARČUŠKA, Benjamín** - KAŇUCH, Peter. The mosaic distribution pattern of two sister bush-cricket species and the possible role of reproductive interference. In Ecology and Evolution, 2020, vol. 10, iss. 5, p. 2570-2578. (2019: 2.392 - IF, Q2 - JCR, 1.238 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-7758. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.6086>. Typ: ADCA
  • HABALOVÁ, Kateřina - DEMJANOVIČOVÁ, Klára - DEMJANOVIČ, Jan - NUSOVÁ, Gréta - UHRIN, Marcel - KAŇUCH, Peter - HULVA, Pavel. Masová zimoviště netopýrů komplexu P. pipistrellus a fylogeografická struktura mezidruhových a vnitrodruhových rozhraní. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 65. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Zoologické dny Olomouc 2020). Typ: AFG
  • KRIŠTÍN, Anton** - JARČUŠKA, Benjamín - KAŇUCH, Peter. Diversity and distribution of Orthoptera communities of two adjacent mountains in northern part of the Carpathians. In Travaux du Muséum national d'histoire naturelle "Grigore Antipa", 2019, vol. 62, no. 2, p. 191-211. (2018: 0.114 - SJR, Q4 - SJR). (2019 - Scopus). ISSN 1223-2254. Typ: ADMB
  • KUBALA, Jakub** - GREGOROVÁ, Eva - SMOLKO, Peter - KLINGA, Peter - IĽKO, Tomáš - KAŇUCH, Peter. The coat pattern in the Carpathian population of Eurasian lynx has changed: a sign of demographic bottleneck and limited connectivity. In European Journal of Wildlife Research, 2020, vol. 66, no. 1, art. no 2. (2019: 1.381 - IF, Q2 - JCR, 0.632 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1612-4642. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-019-1338-7>. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus