Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Peter Kaňuch PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

CLIMBATS - Klimatická zmena a netopiere: od vedy k ochrane
Climate change and bats: from science to conservation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.
Doba trvania: 26.2.2019 - 25.2.2023


Národné projekty

COIN - Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Evolučná ekológia dáždnikových a vlajkových druhov stavovcov na Slovensku
Evolutionary ecology of umbrella and flagship species of vertebrates in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Swarmové správanie ako mechanizmus transferu informácií medzi netopiermi
Swarming behaviour as a mechanism of information transfer in bats
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Naďo Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ