Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Jaroslav Hollý PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie.
Antiviral therapy and vaccination as tools for lowering the course of influenza and bacterial co-infection.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Varečková Eva DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Indukcia protivírusovej imunity rekombinantným vírusom chrípky na myšom modeli.
Induction of antiviral immunity with recombinant influenza virus on mouse model.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostolanský František CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* FLUBAC SYNERGY - Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia.
Prevention and mechanism of synergy of influenza and bacterial coinfection
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Varečková Eva DrSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ