Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Mária Kováčová PhD.

Medzinárodné projekty

PHOTOPAINT - Antibakteriálne polymérne nátery pre globálnu aplikáciu

Antibacterial polymer coating for global application

Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kováčová Mária PhD.

* NOVA - Nová generácia bioaktívných nanopovrchov

Next Generation BiOactiVe NAnocoatings

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ