Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Daniel Szatmári, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALAŽOVIČ, Ľ - BARKA, Ivan - FULMEKOVÁ, Z. - GALLAY, Michal - GOGA, Tomáš - HOFIERKA, J. - ONAČILOVÁ, K. - PASTOREK, P. - PAZÚR, Róbert - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, Ivan - SEDLIAK, M. - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel - ZVERKOVÁ, A. - KOPECKÁ, Monika - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2020 – 2021 : National Committee of COSPAR in Slovak Republic, Slovak Academy of Sciences. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. - Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2022, p. 39-64. ISBN 978-80-89998-24-1. Dostupné na internete: https://nccospar.saske.sk/REPORT20202021/ Typ: BED
  • SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika** - FERANEC, Ján. Accuracy Assessment of the Building Height Copernicus Data Layer: A Case Study of Bratislava, Slovakia. In Land, 2022, vol. 11, art. no. 590, p. 3-14. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11040590 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny) Typ: ADCA
  • SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - GOGA, Tomáš. Abandoned landscapes – possibilities of their identification by application of map data and aerial images in conditions of Slovakia. In Abstracts of the International Cartographic Association. Vol. 3. - 2021, p. non. ISSN 2570-2106. Požaduje sa internet. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-284-2021 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. International Cartographic Conference (ICC 2021)) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus