Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Alžbeta Kuchtová - publikačná činnosť

Všetky publikácie

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • GLAVANIČOVÁ, Daniela - KUCHTOVÁ, Alžbeta - ZELINOVÁ, Zuzana. Úvodník. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2017, roč. 13, č. 4. ISSN 1336-6556. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/sk/uvodnik-7/>. Typ: GII
 • KECK, Fréderic - KUCHTOVÁ, Alžbeta (prekl.). Rozpúšťanie subjektu a ekologická katastrofa u Léviho-Straussa [Dissolution du sujet et catastrophe écologique chez Lévi-Strauss]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 31-45. (2016: 0.377 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/31-45.pdf>. Typ: EDJ
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Naozaj nič nejestvuje mimo textu? Vonku a vnútri [Is There Really Nothing Outside of the Text? The Inside and the Outside]. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2017, roč. 13, č. 4. ISSN 1336-6556. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/sk/naozaj-nic-nejestvuje-mimo-textu-vonku-a-vnutri/>(VEGA č. 2/0050/14 : Existencia, socialita a étos konania: fenomenologické výzvy a existenciálne súvislosti). Typ: ADFB
 • SCALA, André - KUCHTOVÁ, Alžbeta (prekl.). Plebejská ontológia Michela Foucaulta [L'ontologie plébéienne de Michel Foucault]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 779-788. (2016: 0.377 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/10/779-788.pdf>. Typ: EDJ
 • GLAVANIČOVÁ, Daniela - KUCHTOVÁ, Alžbeta. Metajazyk a intertextualita vo filmoch Woodyho Allena. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2018, roč. 14, č. 1. ISSN 1339-942X, eISSN 1336-6556. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/language/sk/metajazyk-a-intertextualita-vo-filmoch-woodyho-allena/>(VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy). Typ: ADFB
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Upracovaní na smrť. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2018, roč. 14, č. 3, nestr. ISSN 1339-942X, eISSN 1336-6556. Recenzia na: Le travail à mort. Au temps du capitalisme absolu / Bertrand Ogilvie. - Paris : L'Arachnéen, 2017. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/language/sk/upracovani-na-smrt/>. Typ: EDI

  Citácie:
  [4.1] VYDROVÁ, Jaroslava. Filozofia oddychu. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2018, roč. 14, č. 4. ISSN 1339-942X, eISSN 1336-6556. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/language/sk/filozofia-oddychu/>.

 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Jan Bierhanzl: La rupture du sens. In Filosofický časopis, 2018, roč. 66, č. 4, s. 628-631. (2017: 0.149 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-1831. Recenzia na: La rupture du sens / Jan Bierhanzel. - Paris : Mimésis, 2014. Dostupné na internete: <http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC_4_2018/FC%202018-4%20628-631%20-%20kuchtova%20rec%20WEB.pdf>. Typ: EDI
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Humainisme [Humainisn]. In Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l'humain. - Szeged : Jatepress, 2019, s. 45-52. ISBN 978-963-315-379-6.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: AECA
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. O masách pre masy. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2019, roč. 15, č. 2. ISSN 1339-942X. Recenzia na: Myslenie v sieti / Miroslav Marcelli. - Bratislava : Kalligram, 2018. Dostupné na internete: <http://ostium.sk/language/sk/o-masach-pre-masy/>. Typ: EDI
 • ZELINOVÁ, Zuzana - KUCHTOVÁ, Alžbeta. Úvodník. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2019, roč. 15, č. 2. ISSN 1339-942X. Dostupné na internete: <http://ostium.sk/language/sk/uvodnik-13/>. Typ: GII
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Prelínanie. Modality neuchopiteľného [Interlacement. The Modality of the Ungraspable]. In Filosofický časopis, 2020, roč. 68, č. 2, s. 259-270. (2019: 0.133 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-1831. Dostupné na internete: <http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=aktualni-cislo&cislo=2-2020&obsah=910>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ADCB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus