Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Jakub Drábik, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DRÁBIK, Jakub. “With courage against the system.” The ideology of the people’s party our Slovakia. In Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 2023, 5. 1., p. 1-18. ISSN 2573-9646. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/25739638.2022.2164119 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: ADMB
  • DRÁBIK, Jakub. Posledné varovanie zúfalého muža Štefana Luxa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 322-330. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
  • DRÁBIK, Jakub. Fašistické hlasy 100 let od pochodu na Řím. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2022, roč. 44, č. 8, s. 24-25. ISSN 0418-5129. Recenzia na: Mussolini. Vzestup a pád duceho / Christopher Hibbert. - Praha : Argo, 2020. - ISBN 978-80-257-3349-3. Recenzia na: Fašistické hlasy. Důvěrné dějiny Mussoliniho Itálie / Christopher Duggan. - Praha : Academia, 2022. - ISBN 978-80-200-3287-4. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus