Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Jakub Drábik PhD.

Národné projekty

* Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny

Trust and distrust in political environment of the Cold War Europe

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ