Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Anna Kálosi - projektová činnosť

Národné projekty

* Kombinácia nanočastíc a esenciálnych olejov na zmiernenie biologického poškodenia rôznych typov stavebných materiálov
Combination of nanoparticles and essential oils for mitigating the biodeterioration on various types of building materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hofbauerová Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* Modifikácia rozhraní pre zlepšenie parametrov perovskitových solárnych článkov
Interface modifications for parameters improvement of perovskite solar cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ