Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michal Bodík - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ANNUŠOVÁ, Adriana - LABUDOVÁ, Martina - BODIK, Michal - HAGARA, Jakub - KOTLÁR, M. - MIČUŠÍK, Matej - CHLPÍK, J. - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva. Liquid-phase exfoliated MoOx nanoparticles as suitable photothermal therapy agents. In NanoTech Poland 2019, Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea Region : Book of Abstracts. - Poznaň, Poland : Adam Mickiewicz University Poznaň, June 2019, p. 126. Typ: AFC
  • BODIK, Michal - ANNUŠOVÁ, Adriana - HAGARA, Jakub - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - KOTLÁR, Mário - CHLPÍK, Juraj - CIRÁK, Július - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - ANGUŠ, Michal - ROLDÁN, Alicia Marín - VEIS, Pavel - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - ŠIFFALOVIČ, Peter. An elevated concentration of MoS2 lowers the efficacy of liquid-phase exfoliation and triggers the production of MoOx nanoparticles. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, vol. 21, no. 23, p. 12396-12405. (3.567 - IF2018). ISSN 1463-9076. Typ: ADCA
  • BUGÁROVÁ, Nikola - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠLOUF, Miroslav - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária. A multifunctional graphene oxide platform for targeting cancer. In Cancers, 2019, vol. 11, no. 6, art. no. 753, [19] p. (6.162 - IF2018). ISSN 2072-6694.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny). Typ: ADMA
  • BUGÁROVÁ, Nikola - BODIK, Michal - KÁLOSI, Anna - ANNUŠOVÁ, Adriana - ŠIFFALOVIČ, Peter - KAJANOVÁ, Ivana - KOLLÁR, Jozef - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária. Biomodified nanoplatforms for cancer targeting. In 16th European Conference on Organized Films : abstract book. - Paris, France : Université Paris Descartes, 2019, o-24, [1] p. Dostupné na internete: <http://ecof16.sciencesconf.org>. Typ: AFG
  • BUGÁROVÁ, Nikola - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - MIČUŠÍK, Matej - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KONERACKÁ, Martina - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - OMASTOVÁ, Mária. 2D platformy na výskum rakoviny. In ChemZi : Zborník abstraktov: 71. Zjazd chemikov, 9-13 september 2019, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, Slovensko. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť, 2019, 2019, roč. 15, č. 1, s. 77-78. ISSN 1336-7242. Typ: AFH
  • KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - BUGÁROVÁ, Nikola - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ŠLOUF, Miroslav - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária - PASTOREKOVÁ, Silvia. Graphene oxide nanoplatform for targeting cancer cells via carbonic anhydrase is expressed in response to stresses in tumor microenvironment. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 34.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
  • MIČUŠÍK, Matej - BODIK, Michal - BUGÁROVÁ, Nikola - ŠIFFALOVIČ, Peter - OMASTOVÁ, Mária. MS-IN-1769 2D nanoplatforms for cancer detection. In Microscopy 2019 : Imaging Principles of Life 2019 : Czech-BioImaging Annual Scientific Conference. - Lednice na Moravě : Czech BioImaging, 2019, p. 26. Typ: AFE
  • MIČUŠÍK, Matej - BUGÁROVÁ, Nikola - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - OMASTOVÁ, Mária. Surface chemistry, morphology and bioimaging of bioconjugated MoS2 nanoplatforms. In ECASIA 19 : 18th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis : abstract booklet [elektronický zdroj]. - Dresden, Germany : Technical University Dresden, 2019, p. 426. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Acrobat Reader DC. Typ: AFG
  • MIČUŠÍK, Matej - BUGÁROVÁ, Nikola - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - KOLLÁR, Jozef - OMASTOVÁ, Mária. 2D materials as nanoplatforms for cancer detection. In EPF 2019 : European Polymer Congress : abstract book. - Heraclion, Greece : Department of Chemistry, University of Crete, 2019, p. 216. Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus