Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Ing. Peter Staněk CSc.

Národné projekty

Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)

System implications of the fourth industrial revolution and adaptation processes of the information society (economic, technological and cultural aspects)

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Staněk Peter CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ