Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Ing. Peter Staněk CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)
System implications of the fourth industrial revolution and adaptation processes of the information society (economic, technological and cultural aspects)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Staněk Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ