Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Ing. Peter Staněk CSc. - projektová činnosť

Zamestnanec nemá žiadny aktuálny projekt.