Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Štefan Chromik, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARELI, G. - CHROMIK, Štefan** - CAMERLINGO, C. - TALACKO, Marcel - ROSOVÁ, Alica - ŠPANKOVÁ, Marianna - ŠTRBÍK, Vladimír - SOJKOVÁ, Michaela - JUNG, G. Substrate influence on low energy electron beam processing of YBa2Cu3O7−δ thin films. In Applied Surface Science, 2021, vol. 535, no. 147624. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147624 Typ: ADCA
  • DOBROČKA, Edmund** - ŠPANKOVÁ, Marianna - SOJKOVÁ, Michaela - CHROMIK, Štefan. Texture of YBCO layer grown on GaN/c-sapphire substrates. In Applied Surface Science, 2021, vol. 543, no. 148718. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148718 Typ: ADCA
  • RÝGER, Ivan** - LOBOTKA, Peter - STEIGER, A. - CHROMIK, Štefan - LALINSKÝ, Tibor - RAIDA, Z. - PÍTRA, K. - ZEHETNER, J. - ŠPANKOVÁ, Marianna - GAŽI, Štefan - SOJKOVÁ, Michaela - VANKO, Gabriel. Uncooled antenna-coupled microbolometer for detection of terahertz radiation. In Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 2021, vol. 42, p. 462–478. ISSN 1866-6892. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10762-021-00781-y Typ: ADCA
  • ŠPANKOVÁ, Marianna** - SOJKOVÁ, Michaela - DOBROČKA, Edmund - HUTÁR, Peter - BODIK, Michal - MUNNIK, F. - HULMAN, Martin - CHROMIK, Štefan. Influence of precursor thin-film quality on the structural properties of large-area MoS2 films grown by sulfurization of MoO3 on c-sapphire. In Applied Surface Science, 2021, vol. 540, no. 148240. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148240 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus