Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Štefan Chromik, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GIANNAZZO, F.** - PANASCI, S.E. - SCHILIRÒ, E. - FIORENZA, P. - GRECO, G. - ROCCAFORTE, F. - CANNAS, M. - AGNELLO, S. - KOOS, A. - PÉCZ, B. - ŠPANKOVÁ, Marianna - CHROMIK, Štefan. Highly homogeneous 2D/3D heterojunction diodes by pulsed laser deposition of MoS2 on ion implantation doped 4H-SiC. In Advanced Materials Interfaces, 2023, vol. 10, no. 2201502. (2022: 5.4 - IF, Q2 - JCR, 1.315 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2196-7350. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/admi.202201502 Typ: ADCA
  • HRDÁ, Jana** - MOŠKO, Martin - VOJTEKOVÁ, Tatiana - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - PRECNER, Marián - HULMAN, Martin - ŠPANKOVÁ, Marianna - CHROMIK, Štefan - SOJKOVÁ, Michaela. Electron transport in lithium-doped few-layer MoS2 films. In Proceedings of ADEPT 2023 : 11th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies, held in Podbanské, High Tatras, Slovakia, June 12th – 15th, 2023. Eds. D. Jandura, I. Lettrichová, J. Kováč, jr. - Žilina : University of Zilina in EDIS-Publishing Centre of UZ, 2023, p. 83-86. ISBN 978-80-554-1977-0. (FLAG-ERA III/2019/884/ETMOS. APVV 21-0278. APVV 21-0231. VEGA 2/0059/21) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus