Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Štefan Chromik DrSc.

Národné projekty

Dlhodosahový jav blízkosti v supravodič/feromagnet heteroštruktúrach

Long-range proximity effect in superconductor / ferromagnet heterostructures

Doba trvania: 1.7.2020 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.

Príprava a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie

Preparation and properties of superconducting and magnetic oxide films for modern electronic applications

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ