Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Andrej Majdák PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Viac úrovňové interakcie medzi podkôrnym hmyzom a smrekom
Cross-scale interactions between bark beetles and spruce
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ