Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Matúš Žemlička, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ČEPČIANSKA, Jana** - ŽEMLIČKA, Matúš - PALOU, Martin T.. Study of supplementary cementitous materials influence on the hydration course of fiber reinforced heavy-weight self-compacting mortars by Thermal analysis and mercury intrusion porosimetry. In JTACC 2023 - 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 189-190. ISSN 978-963-454-915-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFK
  • KUZIELOVÁ, Eva** - TATARKO, Miroslav - SLANÝ, Michal - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T.. Early and middle stages of multicomponent cement hydration under the effect of geothermal water and increased temperatures. In Geothermics, 2023, vol. 108, art. no. 102632, p. 1-13. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.912 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0375-6505. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102632 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: ADCA
  • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - COMPEĽOVÁ, Kristína - SLANÝ, Michal - MÁSILKO, Jiři. Combined chemical corrosion of cementitious binders at hydrothermal conditions. In JTACC 2023 - 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 193-194. ISSN 978-963-454-915-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFK
  • OPÁLEK, Andrej** - ŠVEC, Peter - ŽEMLIČKA, Matúš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ŠTEFÁNIK, Pavol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - BERONSKÁ, Naďa - IŽDINSKÝ, Karol. Ni porous preforms compacted with Al2O3 particles and Al binding agent. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 3, no. 988. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16030988 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADMA
  • PALOU, Martin T. - ŽEMLIČKA, Matúš - ČEPČIANSKA, Jana. Nové cementové kompozity pre využitie v hĺbkových geotermálnych vrtoch. In Kvalita cementu 2023 : XVI. ročník odborného semináře. Lektorovali: René Čechmánek. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2023, s. 61-71. ISBN 978-80-87397-39-8. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. Kvalita cementu 2023) Typ: AFC
  • PALOU, Martin T. - NOVOTNÝ, Radoslav - BOHÁČ, Martin - ŽEMLIČKA, Matúš - ČEPČIANSKA, Jana**. Effect of supplementary cementitious materials on the whiteness and hydration heat of white cement. In JTACC 2023 - 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 52-53. ISSN 978-963-454-915-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFG
  • PALOU, Martin T.** - PODHORSKÁ, Janette - JU, Minkwan - PARK, Kyoungsoo - ČEPČIANSKA, Jana - ŽEMLIČKA, Matúš - KOPLÍK, Jan. Mix proportion and experimental study of heavyweight self-compacting concrete based on magnetite and barite. In JTACC 2023 - 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 200-201. ISSN 978-963-454-915-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFK
  • VENKATESWARE RAO, Sarella - PALOU, Martin T.** - NOVOTNÝ, Radoslav - ŽEMLIČKA, Matúš - ČEPČIANSKA, Jana - PODHORSKÁ, Janette. Effect of four-component binder on strength and microstructure characteristics of fiber-reinforced Self-Compacting Mortars. In JTACC 2023 - 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 54-55. ISSN 978-963-454-915-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFG
  • ŽIVICA, Vladimír - PALOU, Martin T. - ŽEMLIČKA, Matúš - ČEPČIANSKA, Jana. Požiadavky na vlastnosti cementových materiálov pre extrémne náročné prostredie v hĺbkových geotermálnych vrtoch. In Kvalita cementu 2023 : XVI. ročník odborného semináře. Lektorovali: René Čechmánek. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2023, s. 55-60. ISBN 978-80-87397-39-8. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. Kvalita cementu 2023) Typ: AFC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus