Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Michal Hospodár - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • DAVIES, Sylvie - HOSPODÁR, Michal. Square, power, positive closure, and complementation on star-free languages. In Lecture Notes in Computer Science, 2019, vol. 11612, p. 98-110. ISSN 0302-9743. Typ: ADMB
  • HOLZER, Markus - HOSPODÁR, Michal. The range of state complexities of languages resulting from the cut operation. In Lecture Notes in Computer Science : Language and Automata Theory and Applications, 2019, vol. 11417, p. 190-202. ISSN 0302-9743. Typ: ADMB
  • HOSPODÁR, Michal - JIRÁSKOVÁ, Galina. The complexity of concatenation on deterministic and alternating finite automata. In RAIRO : Theoretical Informatics and Applications, 2018, vol. 52, no. 2-4, p. 153-168. (0.350 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0988-3754. Typ: ADCA
  • HOSPODÁR, Michal - JIRÁSKOVÁ, Galina - MLYNÁRČIK, Peter. Descriptional complexity of the forever operator. In International Journal of Foundations of Computer Science, 2019, vol. 30, no. 1, p. 115-134. (0.540 - IF2018). ISSN 0129-0541. Typ: ADCA
  • HOSPODÁR, Michal - JIRÁSKOVÁ, Galina - MLYNÁRČIK, Peter. Nondeterministic complexity in subclasses of convex languages. In Theoretical Computer Science, 2019, vol. 787, p. 89-110. (0.718 - IF2018). ISSN 0304-3975. Typ: ADCA
  • HOSPODÁR, Michal. Descriptional complexity of power and positive closure on convex languages. In Lecture Notes in Computer Science, 2019, vol. 11601, p. 158-170. ISSN 0302-9743. Typ: ADMB
  • Descriptional complexity of formal systems : Proceedings LNCS 11612. Michal Hospodár, Galina Jirásková, Stavros Konstantinidis (eds.). Springer International Publishing, 2019. Lecture Notes in Computer Science, 11612. ISBN 978-3-030-23246-7. ISSN 0302-9743. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus