Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Michal Hospodár PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* EAADS - Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry
Effective algorithms, automata and data structures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jirásková Galina CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov
Descriptive and Computational Complexity of Formal Languages
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jirásková Galina CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ