Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Matúš Grežo PhD.

Národné projekty

Kognitívne a osobnostné prediktory budovania dôvery

Cognitive and personality predictors of trust building

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Grežo Matúš PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ