Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALIŠ, Peter** - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - ONDRIAŠ, Karol. The phthalic selenoanhydride decreases rat blood pressure and tension of isolated mesenteric, femoral and renal arteries. In Molecules, 2023, vol. 28, art. no. 4826. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28124826 (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA 2/0091/21 : Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií) Typ: ADCA
  • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - ONDRIAŠ, Karol. Nový organický derivát selénu znižuje krvný tlak a tenziu izolovaných artérií u dospelých normotenzných potkanov = Novel organic derivative of selenium decreases blood pressure and tension of isolated arteries in adults normotensive rats. In XXVIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 4. - 6. október 2023, X-bionic Sphere, Šamorín : abstrakty originálnych prác. - 2023, abstrakt č. 02. Dostupné na internete: <www.skskongres.sk/abstrakty-originalnych-prac/> (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA 2/0091/21 : Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií) Typ: GHG
  • CIMROVÁ, Barbora - MARKO, Martin - FARKAŠ, Igor - SOBOTA, Branislav - KOREČKO, Š. - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - ROSIPAL, Roman. Tréning kapacity vizuálnej pracovnej pamäti v prostredí virtuálnej reality. In Kognice a umělý život XX : (recenzovaný sborník) [elektronický zdroj]. Editoři: Gabriela Šejnová, Michal Vavrečka, Juraj Hvorecký. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 23-27. ISBN 978-80-01-07007-9. Typ: AFC
  • KRAKOVSKÁ, Anna** - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - CHVOSTEKOVÁ, Martina - MASLÍKOVÁ, Jana. Do scalp EEG measurements allow causal inference? In Proceedings of the 14th International Conference on Measurement. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2023, 2023, p. 92-95. ISBN 978-80-972629-7-6. Dostupné na: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023.10164378 (VEGA č. 2/0023/22 : Causal analysis of measured signals and time series. APVV-21-0216 : Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology) Typ: ADNB
  • ROSIPAL, Roman - KOREČKO, Š. - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - PORUBCOVÁ, Natália - VANKÓ, M. - SOBOTA, B. Towards an ecologically valid symbiosis of BCI and head-mounted VR displays. In 2022 IEEE 16th International Scientific Conference on Informatics. - IEEE, 2022, p. 251-256. ISBN 979-8-3503-1034-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/Informatics57926.2022.10083479 (VEGA č. 2/0023/22 : Causal analysis of measured signals and time series) Typ: ADMB
  • ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana** - ROSIPAL, Roman. The effectiveness of three neural spike validation methods in setting appropriate spike boundaries. In Proceedings of the 14th International Conference on Measurement. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2023, 2023, p. 100-103. ISBN 978-80-972629-7-6. Dostupné na: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023.10164346 Typ: ADNB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus