Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Petra Hajdová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HAJDOVÁ, Petra - VOLOCHOVÁ, Daniela - RAJŇÁK, Michal - ANTAL, Vitaliy - DIKO, Pavel. Growth, Microstructure, and Properties of GdBCO-Ag Superconductor. In IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2019, vol. 29, no. 3, art. no. 6800205. (1.692 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1051-8223. Typ: ADCA
  • HAJDOVÁ, Petra - SHEPA, Ivan - BUREŠ, Radovan - DUSZA, Ján - DIKO, Pavel. The influence of TiO2 fibres addition on the GdBCO superconductors microstructure. In Metallography and Fractography 2019 : 17th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 24.-26.4.2019. - Košice : Technical University, 2019, p. 94. ISBN 978-80-553-3285-7.(Metallography and Fractography 2019 : international symposium on metallography, fractography and materials science). Typ: AFH
  • HAJDOVÁ, Petra - SHEPA, Ivan - RAJŇÁK, Michal - DUSZA, Ján - DIKO, Pavel. Effect of TiO2 fibers on properties of single-grain bulk GdBCo superconductors. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 291. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus