Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ELSAYAD, Kareem - POLÁKOVÁ, Silvia - GREGAN, Juraj. Probing Mechanical Properties in Biology Using Brillouin Microscopy. In Trends in Cell Biology, 2019, vol. 29, no. 8, p. 6608-6611. (16.588 - IF2018). ISSN 0962-8924.(APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie). Typ: ADCA
  • GREGAN, Juraj - SANYAL, Swastika - MOLNÁROVÁ, Lucia - RICHTEROVÁ, J. - HURAIOVÁ, Barbora - BENKO, Z. - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína - MECHTLER, Karl - ČIPÁK, Ľuboš. Mutations that prevent methylation of cohesin render sensitivity to DNA damage in S. pombe. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 146.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFG
  • HURAIOVÁ, Barbora - KANOVITS, J. - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁK, Ľuboš - GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína - DUNCAN, C.D.S. - MATA, J. - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GREGAN, Juraj. Characterization of putative short open reading frames in yeast Schizosaccharomyces pombe. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 227.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFK
  • MIŠOVÁ, Ivana - BUDIŠ, J. - BENKO, Z. - GAZDARICA, Juraj - SMONDRKOVÁ, M. - PICHLEROVÁ, K. - STRIEŠKOVÁ, Lucia - ČIPÁK, Ľuboš - GREGAN, Juraj - SZEMES, Tomáš - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Homologous recombination proteins act with HIRA to repress gene expression near LTR repeats. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 164.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFK
  • MIŠOVÁ, Ivana - BUDIŠ, J. - GAZDARICA, Juraj - STRIEŠKOVÁ, Lucia - SZEMES, Tomáš - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. A novel role of the fission yeast Dbl2 protein in gene expression regulation. In Programme & Abstracts: 46th Annual Conference on Yeasts, May 7 - 10, 2019, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences and Commission on Yeasts of the Czechoslovak Society of Microbiology, 2019, p. 67. ISSN 1336-4839.(APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Typ: AFL

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus