Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Európsky fond na pomoc inštitúciám, ktoré zamestnávajú vedeckých pracovníkov z Ukrajiny

European fund displaced scientists

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje, že ALLEA (All European Academies, Európska federácia akadémií vied), vypísala výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok (max. 25 tis. eur ročne na vedeckého pracovníka z Ukrajiny). O príspevok môže žiadať priamo hostiteľský Ústav SAV. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke EFDS - Funding Line 1 - ALLEA

Výzva sa uzatvára 1. 7. 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať p. Dino Tramontani z nadácie EFDS Funding (efds@allea.org) alebo Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV
p. Ľudmilu Dolnú (dolna@up.upsav.sk)

Podrobnejšie informácie nájdete aj v samotnej prihláške na stiahnutie:
Call-for-applications-EFDS-Line-1_310522.pdf (allea.org)