Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Prenos hmoty hviezdnym vetrom v symbiotických dvojhviezdach typu S: III. Potvrdenie usmernenia vetra v EG Andromedae z hmlovinnej čiary [OIII] lambda5007Prenos hmoty hviezdnym vetrom v symbiotických dvojhviezdach typu S: III. Potvrdenie usmernenia vetra v

14. 12. 2022 | zhliadnuté 176-krát
Rozloženie hustoty hviezdneho vetra strácaného červeným obrom ovplyvňuje, aké množstvo jeho hmoty je prenesené na bieleho trpaslíka, a tým aj ďalší vývoj symbiotickej dvojhviezdy. V práci boli použité spektrá získané na observatóriách na Skalnatom Plese a v Starej Lesnej, ako aj z databázy ARAS (Astronomical Ring for Access to Spectroscopy), pokrývajúce päť orbitálnych cyklov pokojnej symbiotickej hviezdy EG Andromedae. To nám umožnilo analyzovať periodické zmeny toku žiarenia a radiálnych rýchlostí jednotlivých zložiek spektrálnych čiar H-alfa a [OIII] lambda 5007. Tie preukázali asymetrické rozloženie hmoty v oblasti obežnej dráhy a redšie prostredie v okolí pólov červeného obra, charakterizované až o dva rády nižším odtokom hmoty ako bol určený v rovine obežnej dráhy. Tento výsledok nezávisle potvrdzuje zistenie, že okolohviezdna hmota v EG Andromedae je sústredená smerom k rovine obežnej dráhy zložiek dvojhviezdy.
 
Táto práca bola zaradená medzi „Highlight“ články v časopise Astronomy and Astrophysics (https://www.aanda.org/2021-highlights).
 
Astronomický ústav SAV
Riešitelia: Natalia Shagatova, Augustín Skopal, Sergey Shugarov, Richard Komžík, Emil Kundra
Projekty: VEGA 2/0008/17, APVV-15-0458
 
  • SHAGATOVA, Natalia - SKOPAL, Augustín - SHUGAROV, Sergey - KOMŽÍK, Richard - KUNDRA, Emil - TEYSSIER, Francois. Wind mass transfer in S-type symbiotic binaries : III. Confirmation of a wind focusing in EG Andromedae from the nebular [O_iii] lambda5007 line. In Astronomy and Astrophysics, 2021, vol. 646, article no. A116, p. 1-10. (2020: 5.802 - IF, Q1 - JCR, 2.137 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.