Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Kolapsy očami archeológie

4. 11. 2022 | zhliadnuté 39-krát
Vďaka archeologickým výskumom možno identifikovať kolapsy rôzneho druhu (spoločnosti, civilizácie, komunity a pod.), ku ktorým došlo v minulosti. V novej publikácii sa skúmajú kolapsy v mnohých významových rovinách — komunita, kultúra, spoločnosť, civilizácia, obranný systém, centrum a pod. Archeológovia predstavujú celý rad konkrétnych prípadov a prístupov. Čitateľovi zároveň nechávajú priestor na uplatnenie vlastného pohľadu a myšlienok. V publikácii sa skúmajú kolapsy najskôr v teoretickej rovine, keď sa rôzni archeológovia pokúsili o ich čo najpresnejšie definovanie. Dôležitou súčasťou publikácie sú články o kolapsoch a transformáciách, ku ktorým došlo vo veľkých starovekých štátoch — v starovekom Egypte a v Mezopotámii, nezabudlo sa ani na zániky osídlenia Mayov v Strednej Amerike a Vikingov v Grónsku. Málo známou témou sú kolapsy spoločností a kultúr v stredoeurópskom priestore. Práve preto sa do knihy zaradili aj články o zániku kultúr doby bronzovej, o konci keltského osídlenia a rímskej prítomnosti v strednom Podunajsku. Dôležitou témou zborníka je aj výskum rôznych druhov kolapsov a zánikov v stredoveku. Viaceré príspevky sa preto venujú problematike zániku Veľkej Moravy, jedného z prvých štátnych útvarov západných Slovanov, ktorý spĺňa všetky znaky kolapsu.
 
Archeologický ústav SAV
Riešitelia: Branislav Kovár, Matej Ruttkay
Projekty: APVV-15-0491, APVV-17-0579
 
  • KOVÁR, Branislav — RUTTKAY, Matej (eds.). Kolaps očami archeológie. Bratislava: Veda, 2019. 203 s. ISBN 978-80-8196-027-7.