Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

SAV spoluorganizuje

Titulný obrázok

Vedecký veľtrh

19. 12. 2020 | zhliadnuté 68-krát

Podujatie každoročne prináša celodenný zábavný program pre deti a mládež, pedagógov, vedcov, ale najmä celú širokú verejnosť. Program veľtrhu je zameraný na povzbudenie záujmu slovenskej mládeže o význam vedy v každodennom živote a prípadnú budúcu kariéru vo vedeckých odboroch. Vystavovateľmi sú ústavy Slovenskej akadémie vied, vysoké a stredné školy, záujmové organizácie či subjekty komerčnej sféry, ktoré sa vo svojich stánkoch pokúšajú ukázať, že veda je všade okolo nás a že je potrebná v každodennom živote. Patrónom podujatia je predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.