Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Akcie z dielne SAV

Kosicka_vedecka_kaviaren.jpg

Košická vedecká kaviareň

19. 12. 2020 | zhliadnuté 413-krát

Košické kaviarne sú nezmazateľne späté s vedcom a významným popularizátorom vedy Jánom Gálikom. Za desaťročie ich fungovania, väčšinou poslednú stredu v mesiaci, sa tu vystriedalo 70 lektorov z rôznych vedeckých oblastí na 88 prednáškach, na ktorých sa vedci snažili a snažia zrozumiteľne tlmočiť vedomosti a výsledky vedeckého poznania spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj laikom. Košické vedecké kaviarne sa počas svojej existencie stali neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života v Košiciach, počet záujemcov často presahuje kapacitu prednáškovej miestnosti.