Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Zadajte minimálne 3 znaky.
Víťazi celoštátneho projektu BARS sú známi
22. 6. 2021 | zhliadnuté 105-krát
SAV naďalej povedie Pavol Šajgalík
3. 6. 2021 | zhliadnuté 110-krát
SAV organizuje Letnú školu mladých vedcov 2021
10. 5. 2021 | zhliadnuté 114-krát
Aj Slovenská akadémia vied má svoj Plán obnovy
6. 5. 2021 | zhliadnuté 215-krát
Slnko je zatiaľ v polovici svojho života
3. 5. 2021 | zhliadnuté 109-krát
Otvárame druhú výzvu mobilitného programu SASPRO 2
3. 5. 2021 | zhliadnuté 198-krát
Začiatok  Späť
5
7
Ďalej  Koniec